เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดี ชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด

เราเป็นบริษัทนายหน้านิติบุคคล ที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ (Professional Broker) และเป็นคนกลางในการจัดหาบริษัทประกันที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยได้รับความคุ้มครองและเงื่อนไขสอดคล้องกับความเสี่ยงภัย เรามุ่งมั่นในการพัฒนาทีมงานให้มีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนการบริการหลังการขาย โดยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า คู่ค้า เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด.
img

ที่ปรึกษาด้านประกันภัยโดยตรง

นางสาวกิ่งปราง รุ่งวิชาประเสริฐ

เลขที่ใบอนุญาต 4904004432
วันที่หมดอายุ 27/09/2567